Chào bán 43 căn hộ Tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast ở ‘đất vàng’ ven biển Đà Nẵng

Theo quyết định của chính quyền TP.Đà Nẵng, thì sẽ có 43 căn hộ được chính thức chào bán trong đó có căn hộ Tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast ở ‘đất vàng’ ven biển.

Chào bán 43 căn hộ ven biển Đà Nẵng?

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Triển khai thực hiện dự án theo đúng qui định pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các qui định pháp luật có liên quan khác.

Thực hiện việc huy động vốn, kinh doanh bất động sản theo đúng qui định pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản, đồng thời thực hiện đúng nội dung cam kết của chủ đầu tư tại Công văn số 563/CV-MĐ ngày 01/10/2019 và Công văn số 570/CV-MĐ ngày 11/10/2019.

Nguồn xem thêm: 

https://vietnammoi.vn/da-nang-cho-phep-ban-43-can-ho-to-hop-khach-san-va-can-ho-central-coast-o-dat-vang-ven-bien-20191029105037674.htm?utm_source=Team_SEO&utm_medium=Social&utm_campaign=Thang12