Giá xăng dầu mới nhất hôm nay ngày 26 tháng 6

Nói về Dầu Thô thế Giới

Hợp đồng với dầu (WTI) được coi là một trong những hàng hóa năng lượng được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Dầu thô nhẹ phổ biến vì hàm lượng lưu huỳnh thấp và nhiệt năng đốt cháy cao của các sản phẩm từ nó như xăng, dầu diezen, dầu đốt lò và nhiên liệu hàng không. Các hợp đồng với dầu thô nhẹ hiệu WTI đóng vai trò quan trọng trong quản lý rủi ro thuộc lĩnh vực năng lượng toàn cầu nhờ thanh khoản cao, lượng cầu lớn và tính minh bạch cao của giao dịch. CFD futures dầu thô nhẹ được định giá qua USD trên 1 barrel (1 hợp đồng CFD là 1 barrel dầu, 1 lot là 1000 barrel). 1 barrel là 1 thùng thể tích 158.988 lít.

Lịch sử giá OIL

Ngày Giá mở Cao Thấp Giá đóng Thay đổi %
2019-06-25 57.74 58.83 57.20 58.75  1.72
2019-06-24 57.80 58.21 56.78 57.74  0.18
2019-06-21 57.25 57.96 56.64 57.64  0.87
2019-06-20 54.37 57.27 54.34 57.14  4.85
2019-06-19 54.31 54.62 53.50 54.37  0.19
2019-06-18 52.13 54.46 51.70 54.27  3.95
2019-06-17 52.70 52.96 51.80 52.13  1.1
2019-06-14 52.28 53.21 51.81 52.70  0.75
2019-06-13 51.26 53.61 51.12 52.31  2.01
2019-06-12 53.22 53.22 50.91 51.26  3.83
2019-06-11 53.54 54.18 53.10 53.22  0.64
2019-06-10 54.27 54.91 53.20 53.56  0.98
2019-06-07 53.17 54.38 52.71 54.08  1.52
2019-06-06 51.72 53.36 51.29 53.26  2.82
2019-06-05 52.92 53.48 50.74 51.76  2.42
2019-06-04 52.92 53.84 52.49 53.01  0.21
2019-06-03 53.46 54.66 52.17 52.90  0.78
2019-05-31 56.53 56.66 53.11 53.31  5.91
2019-05-30 59.13 59.70 56.38 56.46  4.68
2019-05-29 59.07 59.16 57.08 59.10  0.04
2019-05-28 59.20 59.59 58.74 59.12  0.26
2019-05-27 58.91 59.28 58.16 59.27  0.73